Algemene voorwaarden

 

Art. 1 Definities
Webshop: The Print Pit
Product: dit zijn de diensten en goederen die te koop aangeboden worden in de webshop. 
Koper: is de persoon die de webshop bezoekt en een of meerdere producten aankoopt.

Art. 2 Prijs
Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), exclusief verzendingskosten. Indien er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zullen wij deze onmiddellijk corrigeren en de koper op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft deze het recht om van de aankoop af te zien.

Art. 3 Bestelling, betaling via webshop en e-bevestiging
De koper kan zijn bestelling ingeven via de webshop. Hierna ontvangt hij een aankoopbevestiging per e-mail.

De email bevestiging maakt de koop definitief. Bij het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 16 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.

Art. 4 Betaling
De betaling gebeurd via Visa, mastercard, PayPal, Banccontact, American express. 

Door betaling geeft de koper te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van The Print Pit.
The Print Pit is nooit verplicht om tot levering over te gaan als de bestelde producten nog niet betaald zijn. De producten blijven eigendom van The Print Pit tot de betaling is uitgevoerd.
Pas na betaling zal de bestelling geprint worden.

Art. 5 Aflevering van de bestelde producten

De producten worden verstuurd of kunnen afgehaald worden bij The Print Pit zodra deze beschikbaar zijn.

Bij afhaling wordt steeds een e-mail gestuurd zodra de producten beschikbaar zijn.

Bij verzending kan er een verzendingskost worden aangerekend. (vrijstelling vanaf 70€) De verzendingen gebeuren via Bpost. 

Art. 6 Terugname

Indien de levering beschadigd is gelieve per mail contact op te nemen (zie faq). Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij of een nieuw product opsturen of het betaalde bedrag binnen de 30 dagen terugstorten op de door u opgegeven rekening.

Voorwaarden:

- Het product werd aangekocht bij The Print Pit;
- Het product zit in de originele verpakking en is beschadigd;(foto)
- Het product werd niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.

Art. 7 Aansprakelijkheid tijdens de verzending
Indien het product beschadigingen oploopt tijdens de verzending of zoek raakt door een fout van de transporteur kan de koper alleen vergoed worden voor de geleden schade in de mate dat de verzekering van de transporteur de schade dekt.

Art. 8 Aansprakelijkheid
De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

De door de koper vermelde adresgegevens houden voor hem een verbintenis in: in geval van vergissing in deze gegevens kan The Print Pit niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij/zij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren. Bij een tweede verzending zullen altijd de werkelijk gemaakte verzendkosten worden doorgerekend (ook als de eerste verzending gratis was).

Art. 9 Betwistingen
Eventuele klachten dienen door de koper via aangetekende verzending en binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten worden overgemaakt aan The Print Pit. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Art. 10 Gegevensbeheer
De persoonlijke gegevens van de koper worden in een bestand opgeslagen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor het verschaffen van informatie aan de koper/verkoper, voor het opvolgen van de bestellingen  en voor het versturen van onze nieuwsbrief. In geen enkel geval zullen deze gegevens aan derden ter beschikking gesteld worden. De koper kan deze gegevens te allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen, stuur ons hiervoor eenvoudig een bericht via info@theprintpit.com. 

Adres gegevens worden enkel gebruikt voor de verzending van het pakket indien nodig. 

Art. 11 Beschikbaarheid
Onze producten worden enkel op bestelling vervaardigd.

Mocht een product na bestelling vertraging oplopen, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.


Art. 12 Ontbinding van verkoop

In samenspraak met The Print Pit kan als uitzondering een aankoop nietig worden verklaard. Indien er reeds kosten werden gemaakt door de bestelling heeft The print Pit het recht een vergoeding te vragen voor deze kosten.

The Print Pit behoudt zich steeds het recht om de verkoop eenzijdig nietig te verklaren. Uiteraard worden dan de reeds betaalde gelden terugbetaald.

Art. 13 Retourbeleid

Als u niet tevreden bent over uw aankoop dient u dit aan ons te melden via info@theprintpit.com . U dient vervolgens het product binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons retour te sturen. De adresgegevens zullen door ons ter beschikking worden gesteld. De verzendingskosten voor de retour zijn voor rekening van de klant. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan zullen wij het betaalde bedrag verminderd met de verzendingskosten binnen de 14 dagen (na ontvangst retourpakket) op de door u opgegeven rekening storten.

Voorwaarden:

- Het product werd aangekocht bij The Print Pit;
- Het product zit in de originele verpakking en is nog steeds intact;
- Het product toont geen gebruikssporen.

- Foto's van het product met de originele verpakking in bijlage.

Art. 14 BTW regeling

The Print Pit valt onder de bijzondere btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen